Vereniging

Verenigingen hebben vaak weinig geld en daar wil Sinterklaas ook rekening mee houden.

Sinterklaas komt bijvoorbeeld samen met zijn Pieten de kinderen uitzwaaien voor de wedstrijd en stopt ze iets lekkers toe.

De Pieten kunnen met hun eigen Spanje-team mee sporten onder het toeziend oog van Sinterklaas.

Vanzelfsprekend kan er ook een feestelijke middag georganiseerd worden.

 

Bericht door Marcel Wieggers Р28-11-2012

Afgelopen week is de F-jeugd van DCS verrast met een bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten!
Op woensdag 21 november kwamen er twee Pieten naar de F-circuit-training en de training van de mini-F-jes. De Pieten waren diep onder de indruk van het talent wat er bij DCS rondloopt! Zelf hebben ze ook nog een balletje getrapt wat ze heel aardig deden. Vanzelfsprekend was er voor iedere speler een handje strooigoed.
Op zaterdag 24 november was het tijd voor het grote DCS-Sinterklaasfeest! De kinderen werden hartelijk ontvangen door Appie die de kinderen het eerste kwartier vermaakte en de sfeer er al aardig in kreeg op de dansvloer. Rond 18 uur kwam Sinterklaas aan. De kinderen van de F-jeugd van DCS moeten wel erg lief zijn geweest het afgelopen jaar, want Sint was met maar liefst 12 Pieten afgereisd naar de DCS-kantine! In het uur wat volgde is er flink gefeest; er zijn kunstjes vertoond, vragen beantwoord maar vooral heeeeeel veel gedanst! Het dak ging eraf. Bijna alle kinderen durfden zich op de dansvloer te vertonen om samen met de Pieten te dansen op liedjes als Pietenstijl, Hokey Cockey, Tsjoe Tsjoe Wa en Kom van het dak af. Alle leiders en trainers ontvingen van Sinterklaas een chocoladeletter. Hier moesten ze vanzelfsprekend wel eerst een Sinterklaaslied voor zingen. Ook het barpersoneel (Mientje en Wim) kreeg een chocoladeletter. Alle teams zijn met Sint en zijn Pieten op de foto gegaan (de foto is verspreid via de trainer/leider). En aan het eind was er natuurlijk voor ieder kind een kadootje.
Speciale dank gaat uit naar Jamin. De trouwe sponsor van de F-activiteiten heeft ook deze keer weer een mooie bijdrage geleverd!
Ook bedanken we de Secretaresse van Sinterklaas met wie voorafgaand aan het feest veelvuldig gemaild is en die ervoor gezorgd heeft dat Sint en haar team de F-jeugd van DCS een geweldig Sinterklaasfeest bezorgd hebben.
Groeten,
de F-acitiviteitencommissie